Haveforeningen Bjerget

SÆSON 2024

 

 

Velkommen til Haveforeningens hjemmeside.

Her kommer nyheder og andet relevant for dig som haveejer.

og til andre nysgerrige - alle er velkomne her på siden.

Billeder fra haverne

Haveforeningen Bjerget, Bjergvejen 15c, 3600 Frederikssund

Foreningen omfatter i dag 64 haver. Alle lejere er forpligtiget til at være medlemmer af haveforeningen Bjerget. Kun personer, der er bosat i Frederikssund kommune, kan få adgang til et lejemål.

Foreningens øverste myndighed er Frederikssund kommune, med hvem der er indgået lejekontrakt for arealet, omfattende: Matr. nr. cæ Oppe Sundby, Bjergvejen 15 C, i alt. 19.100m2

Såvel foreningens vedtægter som regulativ skal være godkendt af kommunen.

Den til enhver tid siddende bestyrelse er forpligtiget til at sikre, at foreningen/foreningens  medlemmer efterlever gældende vedtægter og regulativ.

Have Salg / Venteliste

Det er foreningens kasserer, der administrerer medlemmernes lejeaftaler i forbindelse med køb og salg af foreningens haver. Nye lejere skal godkendes af bestyrelsen.

Salgsprisen er et aftaleforhold mellem sælger og køber, først når sælger og køber er enige, går foreningen ind med en procedure, der skal sikre såvel sælger som foreningen, at køber er seriøs og indforstået med at overholde foreningens aftaleforhold med kommunen, vedtægter, regulativ og betingelser vedr. brugsretten.

Kort efter indkørslen til Haveforeningen Bjerget er der et udhængsskab, hvor der er opslag om de ledige haver (se placering på kortet).

Er du interesseret i køb af en have, kan du blive skrevet op på foreningens venteliste, såfremt der ikke er haver til salg. Brug kontaktsiden (i toppen)

Du skal (måske) have en Google konto/mailadresse for at se dokumenterne. Kontakt evt. kasseren for hjælp

Haveforeningen Bjergetc/o Birgitte Als Velling (kasserer) 26178580 info@hfbjerget.dk