Haveforeningen Bjerget, Frederikssund

Haveforeningen Bjerget, Bjergvejen 15c, 3600 Frederikssund

Foreningen omfatter i dag 64 haver. Alle lejere er forpligtiget til at være medlemmer af haveforeningen Bjerget. Kun personer, der er bosat i Frederikssund kommune, kan få adgang til et lejemål.

Foreningens øverste myndighed er Frederikssund kommune, med hvem der er indgået lejekontrakt for arealet, omfattende: Matr. nr. cæ Oppe Sundby, Bjergvejen 15 C, i alt. 19.100m2

Såvel foreningens vedtægter som regulativ skal være godkendt af kommunen.

Den til enhver tid siddende bestyrelse er forpligtiget til at sikre, at foreningen/foreningens  medlemmer efterlever gældende vedtægter og regulativ.

Haveforeningen Bjerget, Bjergvejen 15C, Frederikssund

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk